Printani format

Poštovani,
Nalazite se na e-formi za naručivanje printanih oblika fotografija. Nakon što ispunite sva polja poslati ćemo Vam ponudu na navedenu e-mail adresu. Ova e-forma podržava naručivanje više printanih fotografija iz jednog albuma, u istom formatu. Ukoliko želite naručiti fotografije iz drugog albuma ili drugog formata – ponovite postupak.

Vaše ime ili ime pravne osobe (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Adresa

OIB organizacije (obavezno)

Vaš kontakt telefon (obavezno)

Ime albuma (obavezno)

Nazivi ili brojevi fotografija (odvojite zarezom)

Papir (obavezno)
glossysemymat

Željeni format (obavezno)
9x1310x1511x1513x1815x2120x3025x3830x4040x6060x90