Printani format

Poštovani,
Nalazite se na e-formi za naručivanje printanih oblika fotografija. Nakon što ispunite sva polja poslati ćemo Vam ponudu na navedenu e-mail adresu. Ova e-forma podržava naručivanje više printanih fotografija iz jednog albuma, u istom formatu. Ukoliko želite naručiti fotografije iz drugog albuma ili drugog formata – ponovite postupak.

Vaše ime ili ime pravne osobe (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Adresa

OIB organizacije (obavezno)

Vaš kontakt telefon (obavezno)

Ime albuma (obavezno)

Nazivi ili brojevi fotografija (odvojite zarezom)

Papir (obavezno)
 glossy semymat

Željeni format (obavezno)
 9x13 10x15 11x15 13x18 15x21 20x30 25x38 30x40 40x60 60x90