Digitalni format

Poštovani,
Nalazite se na e-formi za naručivanje digitalnih oblika fotografija. Nakon što ispunite sva polja poslati ćemo Vam ponudu na navedenu e-mail adresu. Ova e-forma podržava naručivanje više printanih fotografija iz jednog albuma, u istom formatu. Ukoliko želite naručiti fotografije iz drugog albuma ili drugog formata – ponovite postupak.

Vaše ime ili ime pravne osobe (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Adresa na koju šaljemo račun (obavezno)

OIB organizacije

Vaš kontakt telefon (obavezno)

Ime albuma iz kojeg želite kupiti fotografiju (obavezno)

Ime ili broj fotografije (obavezno; odvojite zarezom ako naručujete više fotografija)

Odaberite format za preuzimanje
tiff 3000dpi 4050x2700pxtiff 4000dpi 5400x3600pxjpeg 3000dpi 1024x768pxjpeg 4000dpi 1152X864px

Posebne napomene (ako ih imate)